SERTIFIKATAI

Siekdami patenkinti klientų poreikius, kokybišką paslaugų teikimą bei klientų aptarnavimą savo veiklai, keliame aukščiausius kokybės, aplinkosaugos, darbų saugos ir sveikatos reikalavimus, tobulindami savo darbuotojų gebėjimus ir kompetencijas.
Gauti sertifikatai patvirtina, kad UAB „Elektromontuotojas“ veikla, organizuojama remiantis teisiniais reikalavimais, o pagrindinis dėmesys skiriamas vartotojui, kokybei, aplinkosaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.

Statybos produkcijos sertifikavimo centras kvalifikacijos atestatu Nr.662 bendrovei “Elektromontuotojas” suteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

UAB “Elektromontuotojas” suteikta teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos atestatu Nr. E-662.

Įmonėje yra įdiegta integruota kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018  standartų reikalavimus.