Objektas: 300 kW saulės elektrinės įrengimas Liepkalnio g., Vilniuje
Metai: 2013
Darbų aprašymas: saulės modulių , inverterių ir 0,4 kV PĮ montavimas, elektriniai sujungimai, bandymai

Objektas: 110 kV orinės elektros perdavimo linijos pakeitimas kabeline nuo L. Asanavičiūtės g. iki Ozo g.
Metai: 2012 – 2013
Darbų aprašymas: 110 kV kabelių linijų su jungiamosiomis ir galinėmis movomis montavimo darbai

Objektas: 110/10 kV Panerių transformatorių pastotės Žarijų g., Vilniuje rekonstravimas
Metai: 2012 – 2013
Darbų aprašymas: 110/10 kV, 16 MVA T-1/T-2 galios transformatorių remontas, 10 kV US montavimas, derinimas ir paleidimas, statybiniai darbai

Objektas: NordBalt jungties 400 kV kabelių klojimas Lietuvos žemyninėje dalyje
Metai: 2014
Darbų aprašymas:400 kV kabelinių linijų klojimo darbai

Objektas: 110/10 kV Kauno HE 110 kV skirstyklos rekonstravimas
Metai: 2015-2018
Darbų aprašymas: 110 kV AS įrenginių montavimas, 110 kV oro linijų montavimas, derinimas ir paleidimas, statybiniai darbai.