Objektas: 300 kW saulės elektrinės įrengimas Liepkalnio g., Vilniuje
Metai: 2013
Darbų aprašymas: saulės modulių , inverterių ir 0,4 kV PĮ montavimas, elektriniai sujungimai, bandymai

Objektas: 110 kV orinės elektros perdavimo linijos pakeitimas kabeline nuo L. Asanavičiūtės g. iki Ozo g.
Metai: 2012 – 2013
Darbų aprašymas: 110 kV kabelių linijų su jungiamosiomis ir galinėmis movomis montavimo darbai

Objektas: 110/10 kV Panerių transformatorių pastotės Žarijų g., Vilniuje rekonstravimas
Metai: 2012 – 2013
Darbų aprašymas: 110/10 kV, 16 MVA T-1/T-2 galios transformatorių remontas, 10 kV US montavimas, derinimas ir paleidimas, statybiniai darbai

Objektas: NordBalt jungties 400 kV kabelių klojimas Lietuvos žemyninėje dalyje
Metai: 2014
Darbų aprašymas:400 kV kabelinių linijų klojimo darbai

Objektas: 110/10 kV Kauno HE 110 kV skirstyklos rekonstravimas
Metai: 2015-2018
Darbų aprašymas: 110 kV AS įrenginių montavimas, 110 kV oro linijų montavimas, derinimas ir paleidimas, statybiniai darbai.

Objektas: KT-1/1 mazuto perdirbimo kombinuoto įrenginio Nr. 1 TPP-63 US-6kV skirstyklos pakeitimas.
Metai: 2021-2022
Užsakovas – AB „ORLEN Lietuva“. 
Darbų aprašymas: Rekonstrukcijos metu seni esami vidutinės ir žemos įtampos įrenginiai pakeisti naujais. Įgyvendinant projektą sumontuota nauja 6,3 kV SIEMENS NxplusC tipo uždara skirstykla, variklių reaktyviai galiai kompensuoti įrengtos 1350 kVAr galios kondensatorių baterijos. Sumontuotos konstrukcijos galios, kontroliniams ir valdymo bei signalizacijos kabeliams. Naujai įrengtai skirstyklai valdyti ir stebėti įdiegėme automatizuotą valdymo sistemą – ESCADA.

 

 

Objektas: 110 kV Varduvos skirstyklos inžinerinių statinių Mažeikių r. sav., Židikų sen., Juodeikių k., Mažeikių g. 130, rekonstravimo projektas.
Metai: 2021 – 2022
Užsakovas – UAB „VVP Investment“. 
Darbų aprašymas: 110 kV Varduvos pastotėje įrengėme linijinį narvelį skirtą prie perdavimo tinklo prijungti naujai statomą 30/110 kV Pikelių transformatorių pastotę su Vėjo parku. Šiame objekte įrengėme: 3F dujinį (SF6) SIEMENS jungtuvą, 3 kompl. HAPAM skyriklių, 3 vnt. KONČAR srovės matavimo bei 3 vnt. KONČAR kombinuotus srovės ir įtampos matavimo transformatorius, 6 vnt. ZAPEL atraminių izoliatorių. Paklojome 5 km kontrolinių, valdymo ir signalizacijos kabelių.