Daugiau nei pusė užsakovų paslaugų kainą įvertino kaip patrauklią.

85 % klientų teigė, kad įmonė pilnai tenkina užsakovų reikalavimus.

Užsakovai taip pat tvirtina, kad organizacija atsakingai laikosi sutarties sąlygų.