Net 80% įmonės užsakovų vertindami paslaugas vertina jas kaip kokybiškas.

95% klientų teigia, kad neturėjo jokių nusiskundimų dėl darbų kokybės.

Net 90% įmonės užsakovų turėjusių problemų teigia, kad problemos buvo skubiai išspręstos.

Bendrovė veiklą vykdo kokybei ir aplinkosaugai aktualioje elektros sistemų projektavimo ir montavimo srityje. Aukštos kvalifikacijos specialistų kokybiškai atliekami darbai nulemia mažiausią neigiamą poveikį aplinkai. Kokybės valdymo procese dalyvauja visi įmonės darbuotojai, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, darbo stažo bendrovėje ar kitų veiksnių.

Tai nulemia visų racionalių priemonių įgyvendinimo sėkmę siekiant gamybinių- technologinių procesų ir valdymo kokybės, verslo ir aplinkos tarpusavio darnos. Įmonės viduje susiformavusios vertybės užtikrina kokybės ir aplinkosaugos politikos stabilumą.