Siekiame patenkinti klientų poreikius savo veiklai keldami aukštus kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartų reikalavimus. Gauti sertifikatai patvirtina, kad UAB „Elektromontuotojas“ veikla organizuojama remiantis teisiniais reikalavimais, o pagrindinis dėmesys skiriamas vartotojui, kokybei, aplinkosaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.

Bendrovės kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Bendrovė veiklą vykdo kokybei ir aplinkosaugai aktualioje elektros sistemų projektavimo ir montavimo darbų srityje. Aukštos kvalifikacijos specialistų kokybiškai atliekami darbai nulemia mažiausią neigiamą poveikį aplinkai. Kokybės valdymo procese dalyvauja visi įmonės darbuotojai, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, darbo stažo bendrovėje ar kitų veiksnių.

Tai nulemia visų racionalių priemonių įgyvendinimo sėkmę siekiant gamybinių – technologinių procesų ir valdymo kokybės, verslo ir aplinkos tarpusavio darnos. Įmonės viduje susiformavusios vertybės užtikrina kokybės, aplinkosaugos, darbų saugos ir sveikatos politikos stabilumą.

Didelį dėmesį skiriame kokybės valdymo ir aplinkosaugos reikalavimų sistemingai kontrolei, tikslų įgyvendinimo efektyvumo nustatymui. Įmonėje įdiegta žinių valdymo sistema įgalina nuolat kelti darbuotojų kompetenciją, diegti pažangius darbo metodus, naudoti modernias technologijas.

Mums svarbu, kad veikla būtų maksimaliai efektyvi, funkcionuotų optimali vertės kūrimo, įtakos grupių reikalavimų nustatymo, visų rūšių išteklių valdymo, avarijų prevencijos, kliento poreikių identifikavimo ir tenkinimo sistema. Organizacijoje parengtos ir įgyvendintos visos būtinos procedūros, leidžiančios pasiekti kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos tikslų.

Tuo bendrovė įsipareigoja skirti pakankamai dėmesio ir išteklių integruotos kokybės bei aplinkosaugos vadybos sistemos funkcionavimui.

Rolandas Steponas Bankauskas
UAB “Elektromontuotojas” direktorius